Actueel

VERSCHENEN EIND 2018


PRIJS: 19,95


PRIJS: 14,95


PRIJS: 9,95PRIJS: € 9,95- 

VERSCHENEN EIND 2017:
PRIJS: € 10,- PRIJS : € 10,-

AFGEPRIJSD: Venlo in de Eerste Wereldoorlog


 

Kennis van de Eerste Wereldoorlog is onontbeerlijk voor een goed begrip van de Tweede Wereldoorlog, zowel nationaal als internationaal. De relatieve onvoorbereidheid van het Nederlandse leger in de meidagen van 1940 heeft alles te maken met de neutraliteitspolitiek van de Nederlandse regering in 1914-1918. De Duitse wreedheden tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden mede hun oorsprong in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, de ellende aan het thuisfront en de ‘wurgvrede’ van Versailles met zijn exorbitante herstelbetalingen. De voedseldistributie uit de Tweede Wereldoorlog beleefde haar generale repetitie in de tweede helft van de Eerste Wereldoorlog. Ook het sociale en politieke landschap is in die tijd ingrijpend veranderd, denk alleen maar aan de hervorming van het kiesrecht, de ‘pacificatie’ van de schoolstrijd, en alle sociale wetten die op de valreep zijn ingevoerd. Voor Venlo in het bijzonder geldt dat het profiteerde van zijn handelskarakter en zijn logistieke scharnierfunctie. Ondanks herhaalde dreiging van oorlog en chaos, in- en uitvoerproblemen, strubbelingen met smokkelaars en deserteurs floreerde de economie als nooit tevoren. In de schaduw van de oorlog werd de basis gelegd voor de voorspoed van de jaren twintig. Prijs: 4,95

 

Uitverkocht: Alles is ijl en elders

Venlose stadsgedichten van 2015 tot 2017. 


Uitverkocht: Opkomst, ondergang en glorie van 't Sjpitske

Van 1888 tot 1999 bestond in Tegelen ijzer­gieterij Hekkens B.V., bijgenaamd ’t Sjpitske, naar de spitse neus van zijn oprichter Baer Hekkens. Ruim honderd jaar lang doorstond het alle politieke en economische stormen die over Europa, Nederland en de metaalsector trokken. Tegen de storm van het buurtprotest en de concurrentie uit Oost-Europa was het echter niet opgewassen. In 1999 sloot het zijn poorten en kwam er een einde aan een rijke industriële geschiedenis. 

BOEKOMSLAG HEKKENS 3 interactief jpeg.jpg

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Peeters (foto's) en Willem Kurstjens (tekst): OORLOGSKELDERS

In dit boek wordt beschreven wat de gemeente Venlo van 1939 tot 1945 heeft gedaan om zijn burgers voldoende schuilgelegenheid te bieden. En hoe de burgers in Venlo e.o. de ‘keldertijd’ in de herfst en winter van 1944 en 1945 beleefden. Verder is in dit boek ook de tekst van de toneelvoorstelling opgenomen, die op 1 maart 2015 in theaterwerkplaats De Garage werd opgevoerd. In deze voorstelling blikken drie oude mensen terug op hun belevenissen tijdens de keldertijd. ISBN: 978-94-91032-21-9, prijs : 19,95

Oorlogskelders cover  276 x 189.jpg