Factuur- en adresgegevens

KvK: 50421468

BTW: NL073849273B02 

IBAN: NL69 ABNA 045.28.94.549 

t.n.v. W. Kurstjens

onder vermelding van boektitel en factuurnummer

Adres : Katie Jansstraat 10, 5913 RH Venlo

T. : 06-15614712

E. : willemkurstjens@gmail.com


 

SHINZ

 
1. (n.) the embodiment of all things awesome
2. (n.) a legend in the community of Day of Defeat 
3. (adj.) good; great; superb 
antonym: brickrop
1. Holy shit, that guy is shinz! 
2. OMG wow! Did you see that shinz shot? 

 
from: http://www.urbandictionary.com


Wil je via ShinZ een roman publiceren, dan kan dat alleen via een leesverslag van een erkend scriptbureau of een leesverslag van Shinz, waarbij aandacht zal worden besteed aan: stijl, personages, structuur, perspectief en plot. De kosten van zo’n leesverslag bedragen € 250,- voor een tekst van 50 pagina’s (interlinie1,5) en € 400,- voor een tekst van 100 pagina’s met de toezegging dat ShinZ je manuscript zal publiceren of anders een gemotiveerde afwijzing.